Τα μαθήματά μας προσφέρονται καθ'όλη την διάρκεια του έτους online, είτε σε τάξη σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων που ακολουθεί.

 

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ)

Το πρόγραμμα προσφέρει από 4 έως 69 ώρες CPD (έγκριση ΣΟΕΛ)

Παρακολούθηση στην Altium Training με έναρξη μαθημάτων 11/09/19 και λήξη 06/12/19

(ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)

Παρακολούθηση online

(ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ)

ΔΠΧΑ 16 (2 ώρες CPD) online ενότητα

ΔΠΧΑ 15 (4 ώρες CPD) online ενότητα

Κόστος μαθημάτων: επικοινωνήστε μαζί μας

 

REGISTER (INDIVIDUAL)

REGISTER (COMPANY)