Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης Φορολογικής Διαδικασίας

04 Oct. Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης Φορολογικής Διαδικασίας

START DATE
END DATE
TUITION FEE
04 October 2019
22 April 2020
550,00€

Η Altium Training προσφέρει Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

Πρόγραμμα συνεχούς επαγγελματικής εκπαίδευσης (32 ώρες CPD)

CPD certified program

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ