Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης Φορολογικής Διαδικασίας

05 Oct. Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης Φορολογικής Διαδικασίας

START DATE
END DATE
TUITION FEE
05 October 2019
22 February 2020
880,00€

Η Altium Training προσφέρει Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

Πρόγραμμα συνεχούς επαγγελματικής εκπαίδευσης (51 ώρες CPD)

CPD certified program

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ