Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης Φορολογικής Διαδικασίας

START DATE
END DATE
TUITION FEE
05 October 2019
22 February 2020
880,00€

Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας - CPD certified program

[Αναλυτικό πρόγραμμα & Θεματολογία]

Πρόγραμμα συνεχούς επαγγελματικής εκπαίδευσης (51 ώρες CPD)

H Altium Training προσφέρει Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, το οποίο αποδίδει μία ώρα συνεχούς επαγγελματικής εκπαίδευσης ανά ώρα εκπαίδευσης. (51 ώρες συνολικά CPD)

Εισηγητές

 • Δρ. Κατερίνα Πέρρου, Επιστημονική Συνεργάτις Νομικής Σχολής Πανεπιστήμιου Αθηνών, επιστημονική επιμέλεια και υπεύθυνη εισηγήτρια προγράμματος. (15 ώρες διδασκαλίας και 3 ώρες προαιρετικής εξέτασης για την πιστοποίηση)

Επισκέπτες Εισηγητές

 • Λυδία-Ελισάβετ Σοφρωνά, Διευθύντρια Νομικών Υπηρεσιών (15 ώρες διδασκαλίας)
 • Κωνσταντίνα Κούστα, Αν. Προϊσταμένη Α’ Τμήματος Διεύθυνσης Νομικής Υποστήριξης, ΑΑΔΕ (12 ώρες διδασκαλίας)
 • Χαρά Λιβιτσάνου, Αν. προϊσταμένη Β’ Τμήματος Διεύθυνσης Νομικής Υποστήριξης, ΑΑΔΕ (9 ώρες διδασκαλίας)

Βασικοί Στόχοι & Οφέλη του Προγράμματος

 • Η κατανόηση και ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας, του κανονιστικού πλαισίου και των ερμηνευτικών εγκυκλίων σχετικά με τη φορολογική διαδικασία
 • Η κατανόηση των νέων εννοιών/όρων και διαδικασιών που έχει εισάγει το νέο νομοθετικό – κανονιστικό πλαίσιο για τη φορολογική διαδικασία
 • Ενημέρωση σχετικά με τις ερμηνευτικές εγκυκλίους της ΑΑΔΕ
 • Ενημέρωση σχετικά με τις νομολογιακές εξελίξεις επί των ζητημάτων της φορολογικής διαδικασίας
 • Ενημέρωση σχετικά με τις ερμηνευτικές εγκυκλίους της ΑΑΔΕ
 • Το πρόγραμμα αποδίδει μία ώρα συνεχούς επαγγελματικής εκπαίδευσης ανά ώρα εκπαίδευσης. (51 ώρες συνολικά CPD) 

Σε ποιούς απευθύνεται

 • σε λογιστές και φοροτέχνες
 • σε δικηγόρους και νομικούς φορολογικούς συμβούλους
 • σε οικονομικούς συμβούλους και γενικά συμβούλους επιχειρήσεων
 • σε στελέχη επιχειρήσεων (με φορολογικό, οικονομικό ή νομικό υπόβαθρο)

Θεματολογία Σεμιναρίου

 • Εισαγωγή – Βασικές αρχές - Γενικές διατάξεις
 • Υποβολή φορολογικών δηλώσεων
 • Το φορολογικό μητρώο 
 • Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας (ΑΦΕ) 
 • Λογιστικό σύστημα – Λογιστικά αρχεία 
 • Πληροφορίες από τον φορολογούμενο και τρίτους (και ανταλλαγή πληροφοριών) – Απόρρητο - GDPR 
 • Ο φορολογικός έλεγχος – ενδοομιλικές συναλλαγές 
 • Ο προσδιορισμός του φόρου 
 • Η ενδικοφανής προσφυγή 
 • Διασφαλιστικά μέτρα – Ευθύνη διοικούντων νομικά πρόσωπα 
 • Η είσπραξη του φόρου – μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης 
 • Φορολογικές παραβάσεις και κυρώσεις – παραγραφή – γενικός αντικαταχρηστικός κανόνας
 • Διοικητική Συνεργασία μεταξύ φορολογικών διοικήσεων
 • Η Γενική Διάταξη κατά της Φοροαποφυγής

Κόστος Προγράμματος

880€ κόστος προγράμματος & συμμετοχή στις εξετάσεις

60€ ανά δίωρη ενότητα
110€ ανά τετράωρη ενότητα

Βιογραφικό Εισηγητών

 • Η δόκτωρ Κατερίνα Πέρρου είναι Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο και εργάζεται ως Φορολογική Σύμβουλος στην Αθήνα. Είναι Φορολογικός Σύμβουλος του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Eσόδων. Είναι Διδάκτωρ Φορολογικού Δικαίου από το Institute of Advanced Legal Studies του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Είναι Επιστημονικός Συνεργάτης στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και Post-Doctoral Research Fellow στο IBFD. Έχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο Δημόσιο Δίκαιο από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι κάτοχος του Advanced Diploma in International Taxation (ADIT).
 • Η Λυδία-Ελισάβετ Σωφρονά είναι Διευθύντρια Νομικής Υποστήριξης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1996) και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος (L.LM.) στο Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών (1998). Έχει εργασθεί ως δικηγόρος με ειδίκευση στο εμπορικό και χρηματοπιστωτικό δίκαιο και είναι στέλεχος της ελληνικής φορολογικής διοίκησης από το 2004. Από το 2014 εργάζεται ως προϊσταμένη στη διεύθυνση νομικής υποστήριξης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Έχει πραγματοποιήσει διαλέξεις και έχει δημοσιεύσει μελέτες σε ελληνικά και ξένα επιστημονικά περιοδικά για φορολογικά ζητήματα, και είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Φορολογικού Δικαίου & Δημοσιονομικών Μελετών και του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων.
 • Η Κωνσταντίνα Κούστα είναι Προϊσταμένη του Τμήματος Επεξεργασίας Διοικητικών Εγγράφων της Διεύθυνσης Νομικής Υποστήριξης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), . Προηγούμενα έχει υπηρετήσει σε διάφορες διευθύνσεις της κεντρικής υπηρεσίας της ΑΑΔΕ, επί συνολικά δώδεκα και πλέον έτη. Έχει συμμετάσχει σε πλήθος επιτροπών και ομάδων εργασίας, μεταξύ άλλων και για τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, και έχει εργαστεί ως εκπαιδευτής των υπαλλήλων της Αρχής σε θέματα είσπραξης δημοσίων εσόδων. Κατέχει πτυχίο Φιλολογίας (Κατεύθυνση Γλωσσολογίας) από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Salzburg της Αυστρίας, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Κριτική Ανάλυση Συνεχούς Λόγου από το Πανεπιστήμιο Lancaster της Μεγάλης Βρετανίας και είναι απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης.
 • Η Χαρά Λιβιτσάνου είναι Προϊσταμένη του Τμήματος Συντονισμού Νομοθετικών Δράσεων της Διεύθυνσης Νομικής Υποστήριξης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Είναι νομικός, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στο Διοικητικό και Φορολογικό Δίκαιο της Νομικής Σχολής Αθηνών και διπλώματος Φορολογικού Δικαίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι. Προηγουμένως, έχει υπηρετήσει σε διάφορες διευθύνσεις της κεντρικής υπηρεσίας της ΑΑΔΕ επί δεκαπέντε έτη, ενώ στο παρελθόν ήταν δικηγόρος Αθηνών. Στα χρόνια υπηρεσίας της έχει συμμετάσχει σε πολλές ομάδες εργασίας και επιτροπές μεταξύ άλλων και για θέματα σχετικά με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

Τα σεμινάρια επιδοτούνται από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24)