Πιστοποίηση στα IFRS (ICAEW)

11 Sep. Πιστοποίηση στα IFRS (ICAEW)

START DATE
END DATE
TUITION FEE
11 September 2019
06 December 2019

Σε συνεργασία με το ICAEW (Institute of Chartered Accountants in England and Wales) προσφέρεται ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ / ΔΛΠ / IFRS) στα ελληνικά.

Το νέο πρόγραμμα μαθημάτων ξεκινάει 11 Σεπτεμβρίου.

Αναλυτικό πρόγραμμα | Πρόγραμμα Δεκεμβρίου 2019 

Για εγγραφές μέχρι 30/08/2019 ισχύει έκπτωση 20%.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ